Obsługa klienta 61 666 81 90 (Pon–Pt 8-18:00)

Menu

Szukaj

Koszyk

Twój koszyk jest pusty. Czy nie szkoda?

Zakupy u nas to czysta przyjemność. Pusty koszyk to smutny koszyk :-(

Koszyk

Twój koszyk jest pusty. Czy nie szkoda?

Zakupy u nas to czysta przyjemność. Pusty koszyk to smutny koszyk :-(

Panel
>
Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin dodatkowy konkursu TK 1, TK 1 NM, WELLIVIA, TK 3, TK 4, TK 4 NM, TK 5, WFR SOMMER, „Wielka wygrana 2024“

1.    Firma PackWay s.r.o., z siedzibą na ul. Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, wpisana do  Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Hradec Králové, dział C, wpis 13638 (zwana dalej „PackWay”), organizuje AKCJĘ MARKETINGOWĄ w związku z wydaniem nowego katalogu Astoreo, obejmującą konkurs o nazwie „Wielka wygrana 2024”. Konkurs odbywa się jednocześnie na terytorium Republiki Słowackiej, Republiki Czeskiej, Rzeczpospolitej Polskiej, Węgier i Rumunii. Konkurs może być prezentowany w różnych formach.
2.    Konkurs trwa od 27. 12. 2023 do 31. 8. 2024 (zwane dalej  „czas trwania“).
3.    Konkurs przeznaczony jest dla klientów PackWay (zwanych dalej „klientami“), którym PackWay przesłał dokumenty dotyczące konkursu i którzy spełnią poniżej przedstawione warunki. Z konkursu są wykluczeni pracownicy firmy PackWay i członkowie ich rodzin. Z konkursu będą również wykluczeni klienci, których zgłoszenie będzie niekompletne, nieczytelne lub niedokładne. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby, powyżej 18 roku życia, z adresem dostawy na terenie Republiki Słowackiej, Republiki Czeskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Węgier. 
4.    W konkursie przewidziano jedną nagrodę pieniężną w wysokości 120 000 CZK (Czechy) lub 5 000 EUR (Słowacja) lub 25 000 zł (Polska) lub 2 000 000 Huf (Węgry). Nagroda i ocena konkursu jest wspólna dla krajów – Republika Czeska i Słowacka, Rzeczpospolita Polska, Węgry. 
5.    Konkurs jest przeznaczony dla osób, do których skierowano propozycję udziału w konkursie. Zwycięzca otrzyma nagrodę po spełnieniu warunków określonych w regulaminie konkursu.
6.    Warunki prawidłowego zgłoszenia udziału w konkursie są następujące: 
I.    Klient złoży zamówienie z katalogu ASTOREO oraz za nie zapłaci w czasie trwania konkursu i równocześnie:
II.    Klient dokona ważnej rejestracji w konkursie, w jeden  z następujących sposobów: a) pisemnie: odpowie na pytanie konkursowe znajdujące się na formularzu zamówienia: "Co wyróżnia Astoreo na tle innych firm wysyłkowych? Uzasadnij swoją odpowiedź.", wyrazi zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych oraz zgodę na publikację wizerunku w przypadku wygranej, czym potwierdza swój udział w konkursie, i odeśle z powrotem na adres podany poniżej w punkcie 11 oraz równocześnie zamówi towar z załączonego katalogu; b) telefonicznie: klient przy zamówieniu poda operatorowi kod akcji (który znajdzie nad swoim adresem w załączonych dokumentach), odpowiedni dla danej promocji, zamówienie odbywać się będzie za pośrednictwem infolinii, natomiast po złożeniu zamówienia klient na otrzymanym wraz z katalogiem formularzem konkursowym wpisze swój numer klienta w zaznaczonym polu, a także odpowie na pytanie konkursowe znajdujące się na formularzu zamówienia: "Co wyróżnia Astoreo na tle innych firm wysyłkowych? Uzasadnij swoją odpowiedź.", wyrazi zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych oraz zgodę na publikację wizerunku w przypadku wygranej, czym potwierdza swój udział w konkursie, i odeśle z powrotem na adres podany poniżej w punkcie 11, ; c) drogą internetową: jeśli klient zamówi towar poprzez stronę https://astoreo.pl/ , zarejestruje się w konkursie, podając przy zamówieniu kod (który znajdzie nad swoim adresem w załączonych dokumentach) właściwy dla danej akcji, a także odpowie na pytanie konkursowe znajdujące się na formularzu zamówienia: "Co wyróżnia Astoreo na tle innych firm wysyłkowych? Uzasadnij swoją odpowiedź.", wyrazi zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych oraz zgodę na publikację wizerunku w przypadku wygranej, czym potwierdza swój udział w konkursie .
7.    Po zakończeniu konkursu PackWay wybierze ze wszystkich ważnych zgłoszeń do konkursu 1 zwycięzcę, który udzielił najciekawszej i najbardziej kreatywnej odpowiedzi, a równocześnie w czasie trwania konkursu, dokonał ważnego zgłoszenia wg punktu 6 ust. I niniejszego regulaminu. 
8.    Rejestrując się w konkursie klient akceptuje warunki wg „Pełnego regulaminu konkursu“, opublikowanego na  https://astoreo.pl/, przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia konkursu, zgodnie z tekstem  „Ochrona danych osobowych“ znajdującym się na https://astoreo.pl/ i oświadcza, że z dokumentami szczegółowo się zapoznał, dokładnie je zrozumiał i wyraża na nie zgodę. Bez udzielenia zgody nie jest możliwy udział w konkursie. Udział w konkursie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych są całkowicie dobrowolne i wydana zgoda może być w każdej chwili wycofana. Celem jest prowadzenie i organizacja konkursu. Prawa klienta są podane w dokumencie „Ochrona danych osobowych“, w szczególności prawa do zastrzeżenia przetwarzania danych do celu marketingu bezpośredniego.
9.    Uczestnik konkursu, któremu została przyznana nagroda za udział w konkursie jednoznacznie wyraża zgodę, aby spółka PackWay wykorzystała bezpłatnie imię, nazwisko i miejsce zamieszkania klienta, w mediach (włącznie z Internetem), materiałach promocyjnych i reklamowych PackWay, związanych z niniejszym konkursem oraz z promocją wyrobów i usług PackWay. Sylwetka uczestnika może być udostępniana i publikowana również w formie dźwiękowej, wizyjnej oraz audio-wizualnej. Zgoda wg niniejszego rozdziału jest udzielona na okres 5 lat od dnia zakończenia konkursu. 
10.    Do celów niniejszego konkursu, za zamówienie opłacone, nie uważa się ceny towaru, w stosunku do którego klient odstąpił od stosownej umowy kupna, w czasie trwania konkursu lub w ciągu 14 dni (lub 100 dni za dodatkową opłatą) następujących po zakończeniu konkursu, bez względu na to, czy spółka PackWay już zwróciła temu klientowi, zapłaconą cenę zakupu, czy tego jeszcze nie uczyniła. 
11.    Adres do przesłania zamówienia klienta z wypełnionym kuponem uczestnictwa to dla Republiki Czeskiej: MAGNET 3 PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2,  dla Republiki Słowackiej: MAGNET 3 PAGEN, Skrytka pocztowa 91, 830 05 Bratislava 35, dla Rzeczpospolitej Polskiej: ASTOREO, skr. poczt. nr 23, 60-962 FUP nr 4 Poznań 10; na Węgrzech: Skrytka pocztowa: ASTOREO, Trend 2012 s.r.o., 2041 Budaörs, Pf.: 270.
12.    Nagroda będzie przekazana zwycięzcy w terminie i miejscu, wskazanym na piśmie przez PackWay, ewentualnie nagroda będzie mu przesłana na podany adres. Przekazanie nagrody nastąpi do 31.10.2024. Jeżeli zwycięzca nie odbierze nagrody lub nie poda spółce PackWay swojego adresu, na który ma być wysłana nagroda, najpóźniej do 31.10.2024, nagroda przepada na rzecz spółki PackWay. Nagroda przepada na rzecz spółki PackWay również w przypadku, gdy zwycięzca nie spełni warunków określonych w regulaminie konkursu.
13.    Dane dotyczące zwycięzcy spółka PackWay udostępni uczestnikowi na podstawie pisemnego wniosku od dnia 15.10.2024. PackWay zastrzega sobie prawo do nieudzielania żadnych informacji dotyczących wygranej i zwycięzcy, telefonicznie, faksem, e-mailem lub osobiście.

     Regulamin korzystania z wygranej- bon zakupowy na towary z oferty Astoreo   

1. Firma Astoreo przygotuje„voucher” o wartości Państwa bonu. Od jego kwoty zostanie odliczony koszt  zamówionych towarów, tzn. cena sprzedaży towaru. Kwota bonu nie dotyczy opłaty za wysyłkę i kosztu dodatkowej gwarancji. Rabat zostanie naliczony w ten sposób, że zapłacą Państwo 1 zł za każdy zamówiony towar. 
2. Wykorzystana kwota z Państwa vouchera zostanie wyszczególniona na każdej fakturze wraz z dostarczonymi towarami pod nazwą „bon - wygrana”. 
3. Jeśli zamówiony towar zostanie wyprzedany, zwrócony, wymieniony lub reklamowany, wartość vouchera zostanie obliczona na podstawie faktycznie odebranych towarów. 
4. Voucher nie łączy się z innymi oferowanymi przez nas akcjami- w szczególności nie można korzystać w tym samym czasie z kolejnego kuponu, który został uzyskany w ramach innej promocji. W praktyce oznacza to, że jeśli posiadają Państwo inny kupon rabatowy na zakup towarów z katalogu Astoreo, należy najpierw wykorzystać Państwa voucher, a następnie skorzystać z kolejnego bonu. Bony posiadają długi okres ważności i nie muszą się Państwo obawiać, że przepadną.    
5. Jeśli nie zrealizują Państwo swojego vouchera do końca jego okresu ważności, niewykorzystana kwota przepadnie.